Algemene voorwaarden van SEM Conceptstore

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen SEM Conceptstore (hierna te noemen "Verkoper") en de klant (hierna te noemen "Klant").

2. Bestellingen
2.1 Door een bestelling te plaatsen bij de Verkoper, stemt de Klant in met deze algemene voorwaarden.
2.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren, om welke reden dan ook.

3. Prijzen en Betaling
3.1 Alle prijzen op de website van de Verkoper zijn in [valuta] en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.2 Betaling dient te geschieden via de door de Verkoper aangeboden betaalmethoden, zoals vermeld op de website.

4. Levering
4.1 De Verkoper streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering.
4.2 De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste verzendinformatie. Eventuele extra kosten als gevolg van onjuiste informatie zijn voor rekening van de Klant.

5. Retourbeleid
5.1 De Klant heeft het recht om gekochte producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, mits de producten ongebruikt en in originele staat zijn.
5.2 De kosten voor het retourneren van producten zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

6. Garantie en Klachten
6.1 De Verkoper staat garant voor de kwaliteit van de geleverde producten. Klachten dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk te worden gemeld.

7. Intellectueel Eigendom
7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de website van de Verkoper blijven eigendom van de Verkoper.

8. Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende product.

9. Toepasselijk recht en Geschillen
9.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant is het recht van [land] van toepassing.
9.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nijmegen.